សមាហរណកម្មឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម

ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគឺជាអ្នកផលិត និងអ្នកនាំចេញដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈដែលមានការព្រួយបារម្ភជាមួយនឹងការរចនា ការអភិវឌ្ឍន៍ និងការផលិតកប្បាស ប៉ូលីអេស្ទ័រ រ៉េយ៉ុង បន្ទាត់ ក្រណាត់រ៉ាមីន ជាដើម។


ពេលវេលាផ្សាយ៖ ២៥-មករា-២០២២

ចង់ទទួលបានកាតាឡុកផលិតផល?

ផ្ញើ
//